Domain meaning in marathi – डोमेन म्हणजे काय ?

domain meaning in marathi : आज आपण इंटरनेट मधील खूप महत्वाच्या घटकाची चर्चा करणार आहोत. एकदा विचार करा जर तुम्हाला गूगल ओपन करण्यासाठी (e.g. 192.0.2.2) हा IP ऍड्रेस पाठ करावं लागले असते तर इंटरनेट चा विस्तार इतक्या वेगाने झाला असता का ? आपल्याला एक टेलीफोन डाइरेक्टरी सारखी एक IP ऍड्रेस डाइरेक्टरी बनवावी लागली असती पण …

Domain meaning in marathi – डोमेन म्हणजे काय ? Read More »