Common Words in Marathi | Marathi Common Phrases

Common Words in Marathi

Common Words in Marathi | Marathi Common Phrases Common Words in Marathi | Marathi Common Phrases:- काही मूलभूत मराठी शब्द शिकणे हे तुमचे आजचे उद्दिष्ट असेल तर तुम्ही योग्य ठिकाणी (पानावर) आला आहात. तुम्हाला बॉम्बे किंवा पुण्याला जायचे असले तरी काही मूलभूत मराठी जाणून घेणे तुमचा सर्वात मोठा मित्र असेल. जर तुम्हाला या इंग्रजी ते … Read more