Occupation English Word With Marathi Meaning | Marathi English Word – Vocabulary

Occupation English Word With Marathi Meaning

Occupation English Word With Marathi Meaning | Marathi English Word – Vocabulary Occupation English Word With Marathi Meaning:- शुभेच्छा, वर्गमित्र. या पोस्टमध्ये, आम्ही मराठी अर्थसह इंग्रजी शब्दांचा दैनंदिन वापर असलेल्या मराठी अर्थसहाच्या व्यवसायाशी संबंधित शब्दसंग्रह समाविष्ट करू. ही शब्दसंग्रह मालिका, जी शब्दसंग्रह मालिकेचा भाग “14” आहे, तुमची शब्दसंग्रह मजबूत करण्यासाठी तुम्हाला खूप मदत करेल जेणेकरून … Read more